Avainluvut

Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoitus tarjoaa monipuolisia rahoitusratkaisuja kuntasektorille ja yleishyödylliseen asuntotuotantoon.

Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita tekemään kestäviä investointipäätöksiä. Rahoituksen vaikutukset näkyvät kuntalaisten jokapäiväisessä elämässä, sillä rahoitetut hankkeet ovat esimerkiksi kouluja, sairaaloita, kirjastoja, teitä, siltoja, viemäriverkostoja ja vuokra- sekä erityisryhmien asuntoja.

Rahoituksen asiakkaidensa tarpeisiin Kuntarahoitus hakee tehokkaasti kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta, joilla se tunnetaan tehokkaana ja nopeasti reagoivana yhteistyökumppanina. Varainhankinnan takaa Kuntien takauskeskus, jonka jäseniä ovat kaikki Manner-Suomen kunnat.

Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Omistuspohjansa ansiosta Kuntarahoituksen tavoitteena ei ole voiton maksimointi, vaan olla asiakkailleen tehokkaasti ja kannattavasti toimiva paras rahoituksen asiantuntija, joka tarjoaa sopivimmat ratkaisut.

Yhtiössä kehitetään jatkuvasti uusia palveluja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kuntarahoituksen tavoitteena on auttaa asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti kaikissa rahoitukseen ja talouden kokonaiskuvan hallintaan liittyvissä tarpeissa, aina investoinnin suunnittelusta ja vaihtoehtojen kartoittamisesta rahoituksen elinkaaren loppuun asti.

Emoyhtiö Kuntarahoitus Oyj:n lisäksi Kuntarahoitus-konserniin kuuluu kuntasektorin taloudelliseen neuvonantoon keskittyvä Rahoituksen neuvonantopalvelut Inspira Oy.

Vuoden 2018 avainluvut

Avainluvut (konserni):20182017Muutos %
Korkokate (milj. euroa)236,3228,53 %
Liikevoitto (milj. euroa)190,0198,4-4 %
Lainakanta (milj. euroa)22 35421 2195 %
Leasingkanta (milj. euroa)61443242 %
Varainhankinnan kanta (milj. euroa)30 85630 1532 %
Taseen loppusumma (milj. euroa)35 67734 7383 %
Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin, %87,9772,5021 %
Omat varat yhteensä (milj. euroa)1 4131 2939 %
Vähimmäisomavaraisuusaste, %4,063,846 %

Nostetun vihreän rahoituksen kehitys 12/2017–12/2018, miljoonaa €

Nostetun vihreän rahoituksen kehitys 12/2017–12/2018, miljoonaa €

Omistus

Omistus

Lainasalkun koko, miljardia €

Lainasalkun koko, miljardia €

Luottoluokitus

Luottoluokitus

Tyytyväiset asiakkaat asteikolla 1-7

Tyytyväiset asiakkaat asteikolla 1-7