Päätapahtumat

  • Kuntarahoituksen uuden luotonannon määrä vuonna 2018 oli 2 953 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi 5,3 % vuoden 2017 loppuun verrattuna. Rahoituksen kysyntä oli odotettua runsaampaa erityisesti kuntasektorissa, johtuen muun muassa verokertymien ennakoitua vähäisemmistä tuloutuksista.

  • Vihreän rahoituksen kysyntä jatkui tasaisena. Vuoden 2018 lopussa nostetun vihreän rahoituksen kokonaismäärä oli 1 143 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 aikana nostetun vihreän rahoituksen määrä oli 340 miljoonaa euroa. Rahoitustuotteen suosio lisääntyi valtion tukemassa asuntotuotannossa, jossa käynnistyi vuoden aikana 12 vihreällä rahoituksella rahoitettua hanketta.

  • Kuntarahoituksessa käynnistettiin vuonna 2018 mittava keskitetyn tietovaraston rakentaminen. Viranomaisvaatimuksiin vastaava tietovarasto muun muassa lisää toiminnan tehokkuutta ja parantaa riskienhallintaa sekä datan eheyttä ja saatavuutta.

  • Kuntarahoitus jatkoi panostuksiaan liiketoiminnan ja sähköisen asioinnin kehittämiseen myös vuonna 2018. Kuntarahoituksen henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana 134 työntekijästä 151 työntekijään. Henkilöstömäärä kasvoi erityisesti riskienhallinnan, raportoinnin sekä kehittämisen alueilla.

Uusi luotonanto

Uusi luotonanto

Uusi nostettu varainhankinta 2018

Uusi nostettu varainhankinta 2018

Taseen loppusumma 31.12.2018

Taseen loppusumma 31.12.2018

Vihreän rahoituksen hankkeisiin nostettu rahoitus 2018

Vihreän rahoituksen hankkeisiin nostettu rahoitus 2018

Tammikuu

Kuntarahoitus laski liikkeeseen historiansa pisimmän, 15 vuoden mittaisen euromääräisen viitelainan.

Helmikuu

Kuntarahoituksessa vuodesta 2005 työskennellyt kauppatieteiden maisteri Esa Kallio aloitti Kuntarahoituksen toimitusjohtajana 28.2.2018.

Kuntarahoitus hyväksyi yhtiötasoisen vastuullisuuspolitiikan, joka koskee kaikkia yhtiön työntekijöitä ja toimii myös keskeisenä ulkoisena politiikkana Kuntarahoituksen sidosryhmille.

Toukokuu

Kuntarahoitus oli kotimaisen pörssin ensimmäinen vastuullisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija, kun Nasdaq Helsinki avasi 31.5.2018 uuden vastuullisten bondien markkinasegmentin. Kuntarahoitus kaksoislistasi kaksi vihreää bondiaan Helsinkiin.

Kesäkuu

Kuntarahoituksen Huomisen tekijät -asiakaslehti julkaistiin myös verkkoversiona, joka on luettavissa osoitteessa: huomisentekijat.kuntarahoitus.fi.

Syyskuu

Jo 160 asiakkaan käytössä olevaa digitaalista talouden- ja rahoituksenhallinnan Apollo-palvelua laajennettiin asuntoyhtiöiden lainasalkkujen tarkastelu- ja hallintapalvelulla. Lisäksi otettiin pilotointiin talouden ennustamisen työkalu, joka on tarkoitus tuoda laajamittaisesti saataville alkuvuodesta 2019.

Lokakuu

Kuntarahoituksen varainhankinta palkittiin työstään Japanin pääomamarkkinalla, kun se valittiin brittiläisen markkinatietoa tarjoavan mtn-i:n palkintojenjaossa parhaaksi Uridashi-liikkeeseenlaskijaksi. Lisäksi Kuntarahoitus sai vuoden parhaan transaktion palkinnon osakkeisiin sidottujen indeksilainojen sarjassa.

Marraskuu

Vuonna 2017 aloitettua strategian uudistamistyötä jatkettiin arvojen terävöittämisellä sekä asiakasstrategian täsmentämisellä. Kuntarahoituksen tavoitteena on olla asiakkaalle paras asiantuntija ja hyödyntää koko yhtiön laajaa asiantuntijuutta asiakkaille sopivimpien ratkaisujen löytämiseksi.