Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa valintoja

Kuntarahoitus edistää omalla työllään lähes jokaisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista. Vuonna 2018 keskityttiin erityisesti vastuullisuuspolitiikan viemiseksi osaksi käytännön työtä. Lisäksi käynnistettiin useita hankkeita eri kumppaneiden kanssa.

Kuntarahoituksen päätösten ja toiminnan on oltava kestäviä niin yhtiön kuin sen osakkaiden, asiakkaiden, sijoittajien ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Yhtiö edistää omalla työllään lähes jokaisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista sekä Suomen hallituksen Agenda 2030 -toimeenpanosuunnitelman painopistealueita, joihin kuuluu hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi sekä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi. Vastuullisuus on yhtiön toiminnassa sisäänrakennettuna – rahoitettavilla kohteilla rakennetaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Laajan yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa takia Kuntarahoitus rakentaa määrätietoisesti kumppanuuksia ja yhteistyötä myös muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Tällaisia ovat muun muassa Kuntaliitto, Keva, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ympäristöministeriö, Valtiokonttori, Suomen ympäristökeskus SYKE, yliopistot ja korkeakoulut, liikepankit sekä monet muut toimijat.

Kuntarahoitus - Vastuullisuus

Kuntasektorilla on suuri rooli Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Kuntarahoituksen vihreä rahoitus tukee hiilineutraaliustavoitetta kannustamalla kuntia ympäristöystävällisempään rakentamiseen. Vihreän rahoituksen kohteista tehdään vaikutusten arviointi.

Kuntarahoitus on osaltaan rakentamassa suomalaisen hyvinvoinnin perusteita, ja keskittyy työssään erityisesti koulutuksen ja sivistyksen edistämiseen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä asumisen saavutettavuuteen ja turvallisuuteen. Yleishyödyllisen asuntotuotannon osuus Kuntarahoituksen rahoituksesta on vuosittain noin 40 prosenttia. Sen lisäksi, että yleishyödyllisellä asuntotuotannolla mahdollistetaan kohtuuhintaista ja erityisryhmien asumista, voidaan sillä ehkäistä alueiden ja ihmisten eriarvoistumista.

Yhtiö tukee suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja lahjoituksin ja jakaa niiden kanssa osaamistaan erityisesti kuntasektorin talouteen ja rahoitukseen liittyen. Yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Kuntaliiton kanssa Kuntarahoitus on lahjoittanut Aalto-yliopistoon Suomen ensimmäisen kaupunkitaloustieteen professuurin, joka tuo osaamista ja tietoa kaupunkien elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan kysymyksiin.

Vuonna 2018 uusia hankkeita käynnistettiin muun muassa Helsingin yliopiston kanssa. Joulukuussa Kuntarahoituksen, Helsingin yliopiston ja Helsinki Think Companyn järjestämässä viikonlopun mittaisessa Mini Challenge -työpajassa tutkittiin, mistä hyvinvointi rakentuu ja suunniteltiin ratkaisuja investointien vaikutusten arvioimiseen. Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä valmisteltiin myös vuonna 2019 toteutettavaa Hyvä (yhteis)kunta Master Class -ohjelmaa, jonka teemana on kestävä hyvinvointi tulevaisuuden kunnissa ja kaupungeissa. Kuntarahoitus aloitti myös yhteistyön Yrityskylä-toiminnan tukemiseksi peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnatussa työelämään, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvän oppimiskokonaisuudessa. Lisätietoa kumppanuuksista ja yhteistyöprojekteista löytyy vastuullisuusraportista.

Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

 

Vastuullisuuspolitiikka koskee jokaista

Maaliskuussa 2018 yhtiö julkaisi ensimmäisen, vuotta 2017 koskevan vastuullisuusraporttinsa. Raportissa kerrotaan Kuntarahoituksen vastuullisuuden pääperiaatteet, tavoitteet ja mittarit. Vastuullisuusraportti vuodesta 2018 julkaistaan maaliskuussa 2019.

Helmikuussa 2018 Kuntarahoituksessa hyväksyttiin yhtiötasoinen vastuullisuuspolitiikka (aiemmin eettiset periaatteet), joka on julkaistu myös Kuntarahoituksen verkkosivuilla. Vastuullisuuspolitiikka koskee kaikkia Kuntarahoitus-konsernin toiminnan osa-alueita ja työntekijöitä. Politiikassa määritellään, miten yhtiössä toimitaan ja mitä työtekijöiltä odotetaan. Vastuullisuuspolitiikan avulla pyritään vähentämään yhtiöön, sen työntekijöihin ja maineeseen kohdistuvia riskejä, joilla voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia yhtiön toimintaan ja kannattavuuteen.

Vuoden aikana henkilöstölle järjestettiin kolme vastuullisuuspolitiikkaan liittyvää koulutustilaisuutta, joissa kiinnitettiin huomiota erityisesti eettisten toimintatapojen näkökulmasta epäselvien tilanteiden tunnistamiseen ja toimimiseen tällaisissa tilanteissa. Jokaisen työntekijän on lisäksi läpäistävä vastuullisuuspolitiikkaan liittyvä verkkotesti.

Vastuullisesti liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla

Kuntarahoitus myöntää rahoitusta asiakkaalle vain jos investointipäätöksen katsotaan olevan kestävä asiakkaan talouden kannalta myös pitkällä aikajänteellä. Asiakasta autetaan löytämään sen muuttuviin tarpeisiin ja talouteen sopivin ratkaisu, myös rahoituksen elinkaaren myöhemmissä vaiheissa.

Varainhankinnassa vastuullisuus näkyy vahvimmin vihreinä bondeina ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös muina vastuullisina bondeina. Kuntarahoituksen toimintaan kansainvälisellä pääomamarkkinalla kuuluu olennaisena osana avoimuus, läpinäkyvyys, ennakoitavuus ja riskialttiiden tuotteiden välttäminen sekä keskeisimpänä rahoituksen hankkiminen suomalaisille asiakkaille mahdollisimman kustannustehokkaaseen hintaan. Kuntarahoitus myös seuraa omien sijoitustensa vastuullisuutta neljännesvuosittain laskettavan ESG-mittarin avulla.

Henkilöstön työhyvinvointiin, työssä viihtymiseen sekä tasapuolisten mahdollisuuksien tarjoamiseen panostetaan Kuntarahoituksessa. Työhyvinvoinnin kehittämiseen on määritelty tavoitteet ja mittarit, joita seurataan. Kuntarahoituksen henkilöstö kokee tekevänsä merkityksellistä työtä.

Erityisesti järjestelmien kehityksessä hyödynnetään yhä enemmän kumppaneita. Vastuullisuus huomioidaan myös kumppanivalinnoissa ja kehitystyössä. Vastuullisuutta tukevia kehityshankkeita priorisoidaan. Lisätietoa Kuntarahoituksen vastuullisuudesta löytyy yhtiön vastuullisuusraportista.